Over ons

Wij zijn Mark en Kristel Vanhommerig. Samen hebben we 3 kinderen, Eva, Lea en Twan. we delen de passie en liefde voor de melkveehouderij met akkerbouw. Wij zijn de derde generatie Vanhommerig op deze locatie. Elke dag genieten we van wat er groeit en bloeit. En elke dag zijn we in de buitenlucht met planten en dieren. En toch is het elke dag anders op de boerderij. Geen 8 tot 5 mentaliteit, maar pas stoppen met je werk als de dieren tevreden zijn in de wei. Elke dag vind je wel adviseurs en/of andere erfbetreders op een boerderij.

Onze Ambitie

Het Loeigoed -Landbouwbedrijf Vanhommerig- is een grondgebonden gemengd bedrijf met een akkerbouwtak en een melkveetak.
We zijn momenteel in gesprek met de gemeente en provincie en omwonenden om dit bedrijf op deze locatie door te ontwikkelen tot een modern, duurzaam gezinsbedrijf. De ambitie bestaat om de melkveetak te moderniseren in het belang van dierenwelzijn, milieu en geluid/geur richting de omwonenden. Het is daarnaast van belang om het mooie Zuid-Limburgs landschap richting het Eyserbeekdal te behouden met de koeien in de weides. We genieten dagelijks van ons mooi glooiend landschap. Het Zuid-Limburgs landschap  is mooi en uniek & dat moet vooral zo blijven. Of misschien zelfs mooier worden dan ze is. Zodat ook onze kinderen en kleinkinderen ervan kunnen blijven genieten.

 

We hechten veel waarde aan een gezonde bodemgebruik en is deelnemer aan het project Veldleeuwerik, waarbij we partner zijn van Nationale Bijenstrategie (alsmede partner van Project Bijenimpuls in Limburg door middel van een insectenhotel) en het project Slim Bemesten vanuit het Watermaatschappij Limburg.
Ook behoort dit bedrijf al jaren bij één van de duurzaamste melkveehouders van FrieslandCampina (Focus Planet), welke resulteert in oude gezonde melkkoeien. We zijn en blijven vooruitstrevend en willen nog duurzamer worden.

 

Onze eerste prioriteit is een nieuwe melkveestal. De huidige melkveestallen dateren uit 1965, 1977 en 1985 en zijn niet meer uitermate geschikt om melkkoeien te huisvesten. Door goede voeding, management en verzorging is de koe –net als de mens- groter geworden. Kortom hun bedden zijn onder andere te klein en daarom blijft het ontzettend belangrijk om aandacht voor dierenwelzijn te hebben. Immers, ben je goed voor de koe, dan is de koe ook goed voor jou. Kortom onze ambitie is te investeren in meer dierenwelzijn en daarbij is een nieuwe melkveestal nodig.


Circle of Life

In dit visualisatie laten we het proces zien hoe wij in een fijne omgeving eerlijk ons werk kunnen doen. Dat zorgt uiteindelijk dat de energie van ons, de bezoekers én de koeien goed is en dat uit zich in ons werk, in u en bovenal voor de koeien en uiteindelijk doen we zo ook iets moois voor een mooie eerlijke WERELD!